Kodas 6278
Pavadinimas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) projektų vykdytojų veiklos ataskaitos
Alternatyvus pavadinimas GIMK veiklos ataskaitos
Apibūdinimas Skelbiamos Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) projektų vykdytojų metų veiklos ataskaitos
Tema pagal veiklos sritį Socialinė apsauga
Reikšminiai žodžiai GIMK, veiklos ataskaitos, globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo projektai
Rinkmenos tvarkytojas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarn
Kontaktiniai duomenys Danute Umbrasienė, info@vaikoteises.lt, (8 5) 231 0928
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2008
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasmet
Internetinis adresas http://vaikoteises.lt/veikla/veiklos-ataskaitos/gimk-veikla.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama tarnybos interneto svetainėje www.vaikoteises.lt
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-08-28 07:49:14

Į pradžią Grįžti atgal