Kodas 6277
Pavadinimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamos administracinės paslaugos
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Nurodomi teikiamų administracinių paslaugų pavadinimai, teisės aktai, kuriais vadovaujamasi teikiant jas, skelbiami paslaugų teikimo aprašymai, paslaugų teikėjai pagal kompetenciją. Taip pat skelbiama informacija, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos elektroninių viešųjų paslaugų neteikia.
Tema pagal veiklos sritį Socialinė apsauga
Reikšminiai žodžiai Paslaugos kodas, pavadinimas, paslaugos teikėjas, aprašymo turinys
Rinkmenos tvarkytojas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarn
Kontaktiniai duomenys Danute Umbrasienė, info@vaikoteises.lt, (8 5) 231 0928
Rinkmenos rūšis Administracinių paslaugų teikimas
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2005
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Vadovaujantis teisės aktų pakeitimais rinkmenos atnaujinamos
Internetinis adresas http://vaikoteises.lt/veikla/paslaugos/viesosios-ir-arba-administracines-paslaugos-.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama tarnybos interneto svetainėje www.vaikoteises.lt
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-08-28 07:53:25

Į pradžią Grįžti atgal