Kodas 6276
Pavadinimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamų prašymų formos
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Tarnybos interneto svetainėje paskelbtos visų prašymų, dėl kurių kreipiasi asmenys, formos
Tema pagal veiklos sritį Socialinė apsauga
Reikšminiai žodžiai Prašymai dėl informacijos, prašymai dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko
Rinkmenos tvarkytojas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarn
Kontaktiniai duomenys Danute Umbrasienė, renata.silvanovic@vaikoteises.lt, (8 5) 231 0929
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2005
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Pagal poreikį
Internetinis adresas http://vaikoteises.lt/veikla/paslaugos/prasymai.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama tarnybos interneto svetainėje www.vaikoteises.lt
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-08-28 07:51:40

Į pradžią Grįžti atgal