Kodas 6275
Pavadinimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos priemonių planai ir vykdymo ataskaitos
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Skelbiami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos priemonių planai ir vykdymo ataskaitos
Tema pagal veiklos sritį Valstybės valdymas, viešasis administravimas
Reikšminiai žodžiai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos antikorupcinė programa, antikorupcinės priemonės, antikorupcinės programos vykdymas, korupcijos prevencija
Rinkmenos tvarkytojas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarn
Kontaktiniai duomenys Danute Umbrasienė, audra.milinaviciene@vaikoteises.lt, (8 5) 243 1161
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2005
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasmet
Internetinis adresas http://vaikoteises.lt/veikla/korupcijos-prevencija/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama tarnybos interneto svetainėje www.vaikoteises.lt
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-08-28 07:51:51

Į pradžią Grįžti atgal