Kodas 6274
Pavadinimas Vaikų socialinės globos įstaigos
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Informacija apie vaikų socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises turi ir pareigas vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Tema pagal veiklos sritį Socialinė apsauga
Reikšminiai žodžiai Vaikų socialinės globos įstaigos, valstybės vaikų globos namai
Rinkmenos tvarkytojas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarn
Kontaktiniai duomenys Danute Umbrasienė, auste.uleckiene@vaikoteises.lt, (8 5) 243 1160
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Pagal poreikį
Internetinis adresas http://vaikoteises.lt/media/file/ivaikinimas-ir-globa/istaigos.pdf
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Vaikų socialinės globos įstaigos informuoja tarnybą apie jų pasikeitusius kontaktinius duomenis.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-08-28 07:49:49

Į pradžią Grįžti atgal