Kodas 6271
Pavadinimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansinių ataskaitų rinkiniai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansinių ataskaitų rinkiniai (parengti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus)
Tema pagal veiklos sritį Valstybės valdymas, viešasis administravimas
Reikšminiai žodžiai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, finansinės ataskaitos, Įvaikinimo tarnyba
Rinkmenos tvarkytojas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarn
Kontaktiniai duomenys Danute Umbrasienė, info@vaikoteises.lt, (8 5) 231 0928
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2010
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas ketvirtį
Internetinis adresas http://vaikoteises.lt/veikla/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Skelbiama internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-08-28 07:52:45

Į pradžią Grįžti atgal