Kodas 6177
Pavadinimas KGB agentų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas LGGRTC 2011 m. gegužės 12 d. pradėjo skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu ''Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos'' (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklą Lietuvoje.
Tema pagal veiklos sritį Švietimas ir mokslas
Reikšminiai žodžiai KGB agentas
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras
Kontaktiniai duomenys Daiva Judeikytė, birute.burauskaite@genocid.lt, 852314139
Rinkmenos rūšis sąrašas
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas nuolat
Internetinis adresas http://www.kgbveikla.lt/lt/agentu-sarasas
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimas neribojamas
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Pradedame skelbti dokumentus, kuriuos 2012 m. pradžioje Valstybės saugumo departamentas perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui. Viešinamas KGB agentų archyvinių bylų registracijos žurnalas. Duomenys yra tikrinami ir esant galimybei - papildomi, koreguojami
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 61%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:46:40

Į pradžią Grįžti atgal