Kodas 5960
Pavadinimas Vidutinė mėnėsio teršalų koncentracija
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Vidutinė mėnėsio teršalų koncentracija miestų ir foninėse oro kokybės tyrimų stotyse 2012 m.
Tema pagal veiklos sritį Aplinkos tarša
Reikšminiai žodžiai Teršalai mėnesio koncentracija oras kokybė
Rinkmenos tvarkytojas Aplinkos apsaugos agentūra
Kontaktiniai duomenys Vaidas Grimalauskas, z.siliene@aaa.am.lt, 870662027
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas, PDF formatas, HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data 2012
Atnaujinimo dažnumas Neatnaujinami
Internetinis adresas https://aplinka.lt/duomenys/-/asset_publisher/FGNuxy0lQGo2/content/vidutine-menesio-tersalu-koncentracija-miestu-ir-foninese-oro-kokybes-tyrimu-stotyse/11952?redirect=https%3A%2F%2Faplinka.lt%2Fduomenys%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FGNuxy0lQGo2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_FGNuxy0lQGo2_aui_3_4_0_1_233%3D%26_101_INSTANCE_FGNuxy0lQGo2_criteriaUseFullTextSearchCheckbox%3Dtrue%26_101_INSTANCE_FGNuxy0lQGo2_currentURL%3D%252Fduomenys%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_FGNuxy0lQGo2%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1%2526_101_INSTANCE_FGNuxy0lQGo2_struts_action%253D%25252Fasset_publisher%25252Fsearch%26_101_INSTANCE_FGNuxy0lQGo2_criteriaKeywords%3Dvidutin%25C4%2597%2520m%25C4%2597nesio%26_101_INSTANCE_FGNuxy0lQGo2_criteriaUseFullTextSearch%3Dtrue%26_101_INSTANCE_FGNuxy0lQGo2_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fsearch%26_101_I
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Neatlygintinas duomenų teikimas
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 15:10:26

Į pradžią Grįžti atgal