Kodas 5836
Pavadinimas Veiklos auditai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Atliktų veiklos auditų rezultatai, jų ataskaitos, išvados ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos
Tema pagal veiklos sritį Valdžios institucijos
Reikšminiai žodžiai Veiklos, auditas, ataskaitos, išvados, rezultatai
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Kontaktiniai duomenys Tomas Krenevičius, tomas.krenevicius@vkontrole.lt, (8 5) 266 6744
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2000
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolat, sugrupavimas pagal metus
Internetinis adresas http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-12-07 14:23:21

Į pradžią Grįžti atgal