Kodas 5835
Pavadinimas Finansiniai auditai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Atliktų finansinių auditų rezultatai, jų ataskaitos ir išvados
Tema pagal veiklos sritį Valdžios institucijos
Reikšminiai žodžiai Finansinis, auditas, ataskaitos, išvados, rezultatai
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Kontaktiniai duomenys Tomas Krenevičius, tomas.krenevicius@vkontrole.lt, (8 5) 2666 744
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2001
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolat, sugrupavimas pagal metus
Internetinis adresas http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=1
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-11-30 08:41:22

Į pradžią Grįžti atgal