Kodas 5825
Pavadinimas Lietuvos sveikatos statistika (leidiniai)
Alternatyvus pavadinimas Lietuvos sveikatos statistika (leidinių rinkinys)
Apibūdinimas Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis pateikiamas trumpas sveikatos situacijos aprašymas bei statistikos duomenys apie Lietuvos gyventojų sveikatos būklę ir sveikatos įstaigų veiklą, pavaizduoti lentelėmis ir grafiškai.
Tema pagal veiklos sritį Ligos
Sveikatos įstaigos
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai
Reikšminiai žodžiai sveikata, statistika, demografija, sergamumas, gyvensena, ištekliai, sveikatos priežiūros veikla, vaistai
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Lina Muleronkaitė, rita.gaidelyte@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas DOC/DOCX formatas, PDF formatas, HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2001
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą į metus
Internetinis adresas http://www.hi.lt/lt/lietuvos-sveikatos-statistika-health-statistics-of-lithuania.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-08 13:43:17

Į pradžią Grįžti atgal