Kodas 5824
Pavadinimas Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos duomenys (leidiniai)
Alternatyvus pavadinimas Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos duomenys (leidinių rinkinys)
Apibūdinimas Kasmetiniame leidinyje pateikiami duomenys apie Lietuvos gyventojų demografinę situaciją, sveikatos būklę, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir išteklius.
Tema pagal veiklos sritį Ligos
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai
Sveikatos įstaigos
Reikšminiai žodžiai sveikata, statistika, demografija, sergamumas, ištekliai, sveikatos priežiūros veikla
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Lina Muleronkaitė, rita.gaidelyte@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas DOC/DOCX formatas, HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 1999
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą į metus
Internetinis adresas http://www.hi.lt/lt/lietuvos-gyventoju-sveikata-ir-sveikatos-prieziuros-istaigu-veikla-2013-m.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-08 13:42:56

Į pradžią Grįžti atgal