Kodas 5821
Pavadinimas Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijos
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąrašo objektai yra licencijos, suteikiančios teisę juridiniam asmeniui vykdyti licencijuojamą visuomenės sveikatos priežiūros veiklą pagal nurodytas veiklos rūšis.
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Reikšminiai žodžiai Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos licencija, visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kontaktiniai duomenys Lina Nausėdienė, vaspvt@vaspvt.gov.lt, (8 5) 261 5177
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2010
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Pasikeitus duomenims, kartą per savaitę
Internetinis adresas http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/VSPI.pdf
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Dalis duomenų prieinami viešai.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-26 10:04:56

Į pradžią Grįžti atgal