Kodas 5820
Pavadinimas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijos
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąraše yra duomenys apie licencijas, suteikiančios teisę pareiškėjui verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Reikšminiai žodžiai Asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencija, asmens sveikatos priežiūros įstaiga
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kontaktiniai duomenys Lina Nausėdienė, vaspvt@vaspvt.gov.lt, (8 5) 261 5177
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 1999
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Pasikeitus duomenims, kartą per savaitę
Internetinis adresas http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/ASPI.pdf
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenys prieinami viešai
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-26 10:04:44

Į pradžią Grįžti atgal