Kodas 5807
Pavadinimas Leidimai med. pr. techninės būklės tikrinimui
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Sąrašą sudaro asmens, kuriam suteiktas leidimas, pavadinimas, medicinos prietaisai, kuriems juridinis asmuo gali atlikti techninės būklės patikrinimą ir Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Reikšminiai žodžiai Techninė būklė, medicinos prietaisas
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kontaktiniai duomenys Lina Nausėdienė, vaspvt@vaspvt.gov.lt, (8 5) 261 5177
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2005
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolat
Internetinis adresas http://www.vaspvt.gov.lt/node/119
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenys viešai prieinami
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-02-14 03:01:59

Į pradžią Grįžti atgal