Kodas 5805
Pavadinimas Akušerijos praktikos licencijų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Sąraše pateikiami duomenys apie akušerijos praktikos licencijas: nurodomas licencijos numeris, išdavimo data, būsena bei asmuo, kuriam ši licencija išduota (vardas, pavardė, spaudo numeris)
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai
Reikšminiai žodžiai Bendrosios praktikos slaugytojo licencija, specialiosios praktikos
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kontaktiniai duomenys Lina Nausėdienė, vaspvt@vaspvt.gov.lt, (8 5) 261 5177
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2002
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolat
Internetinis adresas http://www.vaspvt.gov.lt/files/Specialistu_licencijavimas/APL.pdf
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimo sąlygas nustato Slaugytojų ir burnos priežiūros specialistų licencijų registro nuostatai. Dalis duomenų skelbiami viešai.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-26 10:04:26

Į pradžią Grįžti atgal