Kodas 5804
Pavadinimas Medicinos praktikos licencijų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Sąraše pateikiami duomenys apie medicinos praktikos licencijas: nurodomas licencijos numeris, išdavimo data, būsena bei asmuo, kuriam ši licencija išduota (vardas, pavardė, spaudo numeris)
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai
Reikšminiai žodžiai Medicinos praktikos licencija, laikinosios sveikatos priežiūros praktikos
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kontaktiniai duomenys Lina Nausėdienė, vaspvt@vaspvt.gov.lt, (8 5) 261 51 77
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2006
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Pasikeitus duomenims, kartą per savaitę
Internetinis adresas http://www.vaspvt.gov.lt/files/Specialistu_licencijavimas/MPL.pdf
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimo sąlygas nustato Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatai. dalis duomenų skelbiami viešai.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-26 10:04:13

Į pradžią Grįžti atgal