Kodas 5802
Pavadinimas Mirties priežastys (leidiniai)
Alternatyvus pavadinimas Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenys (leidinių rinkinys)
Apibūdinimas Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro statistiniai duomenys apie mirties priežastis (kasmetinių leidinių rinkinys)
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Reikšminiai žodžiai mirties priežastis, mirtingumas, standartizuotas mirtingumas, dauginės mirties priežastys, TLK-10-AM
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Lina Muleronkaitė, sandra.meksriunaite@hi.lt, (8 5) 277 3304
Rinkmenos rūšis leidinių rinkinys
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2010
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą į metus
Internetinis adresas http://www.hi.lt/lt/mirties-priezastys.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-11-02 15:08:57

Į pradžią Grįžti atgal