Kodas 5751
Pavadinimas Ekspedicijos į Lietuvos gyventojų kalinimo ir tremties vietas
Alternatyvus pavadinimas Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapai ir palaidojimo vietos
Apibūdinimas Ekspedicijos į Lietuvos gyventojų kalinimo ir tremties vietas medžiaga
Tema pagal veiklos sritį Kultūros vetybės
Reikšminiai žodžiai Tremtis, lageriai, ekspedicija, kapai
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras
Kontaktiniai duomenys Daiva Judeikytė, dale.rudiene@genocid.lt, 852314149
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2013
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas nuolatinis
Internetinis adresas http://lietuviaisibire.lt/lt/ekspedicijos
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos vieša prieiga
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras tik įgyvendina uždavinio “informacijos skleidimas apie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus” priemones, t.y. tik publikuoja ekspedicijų medžiagą
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 50%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-10-12 08:22:05

Į pradžią Grįžti atgal