Kodas 5728
Pavadinimas Ūkininkų ūkių registras
Alternatyvus pavadinimas Ūkininkų registras; ŪŪR
Apibūdinimas Pateikiama informacija apie ūkininkų ūkių skaičių, asmenų skaičių ūkiuose, ūkių plotus, vid. ūkių dydį, ūkininkų amžių bei lytį
Tema pagal veiklos sritį Žemės ūkio ir kaimo verslas
Reikšminiai žodžiai Ūkininko ūkis; ūkininkas; ūkis
Rinkmenos tvarkytojas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Kontaktiniai duomenys Ramunė Stelmokienė, pagalba@vic.lt, 852660620
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 1995
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kas mėnesį, kas pusmetį
Internetinis adresas http://www.vic.lt/?mid=213
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimas viešas
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-19 10:19:37

Į pradžią Grįžti atgal