Kodas 5719
Pavadinimas Erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašas
Alternatyvus pavadinimas Valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir georeferencinio pagrindo žemėlapių sąrašas
Apibūdinimas Informacija apie valstybinius georeferencinius erdvinius duomenų rinkinius ir georeferencinio pagrindo žemėlapius
Tema pagal veiklos sritį Žemės plotai
Reikšminiai žodžiai Erdviniai duomenys, georeferenciniai duomenys, duomenų rinkiniai, georeferencinio pagrindo žemėlapiai, žemėlapiai
Rinkmenos tvarkytojas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Kontaktiniai duomenys Inga Kaminskaitė, Ramune.Zygaite@nzt.lt, Ramūnė Žygaitė, 8 706 85 179
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2005
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Pagal poreikį
Internetinis adresas http://www.nzt.lt/go.php/lit/Informacijos-rinkmenos
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2019-01-15 15:31:38

Į pradžią Grįžti atgal