Kodas 5715
Pavadinimas Pavojingų slėginių įrenginių priežiūros licencijos
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų registracijos žurnalas
Tema pagal veiklos sritį Ūkinė veikla ir verslas
Prekyba ir paslaugos
Smulkus ir vidutinis verslas
Verslo praktika ir reguliavimas
Reikšminiai žodžiai licencijos pavojingi slėginiai įrenginiai priežiūra
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos
Kontaktiniai duomenys Ramunė Tamošaitienė nuo 151222 Donatas, aida.astrauskiene@vnmpi.lt, 8 5 250 3862
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2010
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas pagal poreikį
Internetinis adresas http://www.vnmpi.lt/stream/2589/licencijavimas_ppi_registracijos_zurnalas_2015-10_07.pdf
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos vieši
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:49:30

Į pradžią Grįžti atgal