Kodas 5714
Pavadinimas Kuro ir perkamos šilumos kainos
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos
Tema pagal veiklos sritį Valdžios institucijos
Reikšminiai žodžiai kuras, kainos, gamtinės dujos, mazutas, biokuras, biodujos, dyzelinas, skalūnų alyva, suskystintos dujos, akmens anglis
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Kontaktiniai duomenys Aistė Griškonytė, rastine@regula.lt, 8 5 2135166
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2008
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kartą per mėnesį
Internetinis adresas http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama informacija
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 50%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2014-03-12 09:05:56

Į pradžią Grįžti atgal