Kodas 5680
Pavadinimas Lietuvos sveikatos statistikos rodiklių vaizdavimo sistema
Alternatyvus pavadinimas Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema (SRS)
Apibūdinimas Informacinėje sistemoje kaupiami Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai teritorinių vienetų lygyje
Tema pagal veiklos sritį Ligos
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai
Reikšminiai žodžiai sveikata, statistika, demografija, sergamumas, ištekliai, sveikatos priežiūros veikla
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Lina Muleronkaitė, rita.gaidelyte@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis informacinė sistema
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2001
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą į metus
Internetinis adresas http://www.hi.lt/lt/lsris.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-05-02 11:19:10

Į pradžią Grįžti atgal